Tudora Gabriela Enache

Terapeut în Analiza Comportamentala Aplicata (ABA)

Studii

Master “Formarea Formatorilor” in cadrul Universitatii Bucuresti 2011-2013

Licentiata a Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei , Specializarea Pedagogie, Universitatea din Bucuresti.

Experienta profesionala

Experienta  ca terapeut în Analiza Comportamentala Aplicata ( ABA.)- din  octombrie 2009 in cadrul Asociatiei pentru Ajutorarea Copiilor cu Autism din Romania (AACAR) „Horia Motoi”.

Competente profesionale

Conceperea si implementarea programului zilnic de terapie;

Dezvoltarea deprinderilor de autoservire la copilul cu T.S.A;

Dezvoltarea abilitatilor de socializare la copilul cu T.S.A.

Însotirea copilului cu T.S.A ca shadow si terapeut observator la gradinita.

Dezvoltarea si corectarea limbajului la copilul cu TSA prin terapie logopedica